Privacy policy Perfekt Kozijn

 

PRIVACYVERKLARING PERFEKT KOZIJN BV

 

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Perfekt Kozijn gevestigd te 5215 MD ’s-Hertogenbosch aan De Schorpioen 9.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

Perfekt Kozijn verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam, in het geval van een eenmanszaak
 • Contactpersoon
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Kvk nummer
 • BTW-nummer
 • Rekeningnummer

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Klantenbestand
 • Bezorgen/bestellen van producten
 • Uitvoeren van een overeenkomst

Perfekt Kozijn verwerkt persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Voor persoonsgegevens die wij niet verwerken op basis van een overeenkomst vragen wij jou vooraf toestemming, zoals het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclame.

 

Artikel 4. Bewaartermijn

Perfekt Kozijn zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

· Bij opdrachten, 10 jaar in verband met garantie op producten.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Perfekt Kozijn zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 5. Delen met derden

Perfekt Kozijn verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Perfekt Kozijn blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: Contactgegevens worden doorgegeven aan leveranciers omdat dit in sommige gevallen noodzakelijk is voor het direct leveren van producten op de bouw of aanverwante bedrijven die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

 

Artikel 6. Beveiliging

Perfekt Kozijn neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Perfekt Kozijn. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Perfekt Kozijn te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Artikel 8. Cookies

Perfekt Kozijn gebruikt functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

 

Op de site worden de bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

 

Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Perfekt Kozijn geen verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en de manier waarop zij met je gegevens omgaan.

 

Artikel 9. Wijzigingen

Perfekt Kozijn kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd