Garantie en certificering

Uniek keurmerk als kwaliteitsgarantie

Door de grote ervaring van Perfekt Kozijn in het leveren en plaatsen van kozijnen is er een eindproduct ontstaan met een erg hoog kwaliteitsgehalte. Elk onderdeel dat gebruikt wordt om uw huis op de juiste wijze te renoveren heeft dus een hoge duurzaamheid. Het zal u niet verbazen dat Perfekt Kozijn dan ook een complete garantie geeft.

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Een woning met het Politie Keurmerk is uitstekend beveiligd. Het inbraakrisico daalt zelfs met 95%. Een inbreker heeft een hekel aan lawaai, licht en lang werk. Een gemiddelde inbraak duurt 30 seconden. Slechts 1% van de inbraken vindt plaats via ruitbreuk. Van de ca 120.000 inbraken per jaar is 90% gelegenheidsinbraak, dat met klein gereedschap wordt uitgevoerd. Een klasse 1 inbraakwerendheid moet de inbreker 3 minuten kunnen weerstaan en dat is in de meeste gevallen voldoende.